Reality Check India

வீண் வம்பு

Posted in Uncategorized by realitycheck on September 18, 2021

ஒரு திராவிட தோழரின் கேள்வி

>> யாரும் யாரையும் காரணமின்றி வீணாக வம்புக்கு இழுப்பதில்லை,

காரணமின்றி இழுக்கமாட்டார்கள் சரி தான்.

100% எல்லா அதிகாரம் இருந்தும் பார்ப்பனர்களைத் தொடர்ந்து சீண்டுவதின் காரணம் என்ன? சொல்லட்டுங்களா .. பொறுமையாக இரண்டு நிமிடம் கேளுங்கள்.

 1. ‘பார்ப்பனர்-அல்லாதோர்’ ஆன “திராவிடர்” என்னும் கூட்டு அடையாளத்தை வலுப் படுத்துதல்
 2. வெறுப்பரசியல் மூலம் உங்கள் தலைமை கேள்வியின்றி பதவிகளையும் பொருட்களையும் கைப்பற்றுதல் – கேள்வி கேட்பவன் பார்ப்பன அடிமை .
 3. பார்ப்பன ஒழிப்பே சமூக நீதி என்னும் மாயையை முன்வைத்து.. கணக்கெடுப்பைத் தட்டி கழித்தல். சமூக நீதியை அரசியலுக்கு அடிபணிய வைத்தல்
 4. மத அடிப்படை. அதாவது வேற்று மதத்தினர் திராவிடம் அளிக்கும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி – மறைமுக சமயப் போர் புரிதல்.
 5. உங்கள் பிரதான திராவிட சித்தாந்த நூல்கள் பெரும்பாலும் உள வெறுப்பு உணர்ச்சிகளைத் தூண்டி விடும் வண்ணம் அமைந்திருக்கும். 21 நூற்றாண்டில் இது உலக அதிசயம். மேல்தட்டு தலைவர்கள் இந்நூல்களைப் படிப்பதில்லை, ஒரு சில தோழர்கள் அதை உண்மை என நம்பி படித்து வளர்ந்தவர்கள். இவர்களில் பலருக்கு மன நல பாதிப்பு ஏற்படும். இவர்களது எண்ணங்கள் சைத்தான் போல ஒரு வித பேய்த் தன்மை பொருந்தியது போல் ஆகிவிடும். இத்தககய உள்ளங்களுக்கு “வீண் வம்பு” என்கிறதே கிடையாது, இவர்கள் பேணுவது வெறுப்புணர்ச்சிகளையே. கூற்றுகளுக்கு எழுவாய் போல வெறுப்புக்கும் பொருள் ஒன்று தேவை. இன்றைக்குத் அது தமிழ் பார்ப்பனர்கள். பார்ப்பனர்களைப் பற்றி வெவ்வேறு புரட்டுகளை, நிகழ்ச்சிகளை, கிசுகிசு பேச்சுக்களைப் பேசுவதில் பகிர்வதில் ஒரு வித மன கிளர்ச்சி சிலிசிலிப்பு ஏற்படும்.இதையே மணிக்கணக்காக செய்வார்கள். “criminal passion” சிறு உணர்ச்சிகளுக்கு அடிமைப் பட்டவர்கள். இவர்களை இயக்குவது இவ்வுணர்ச்சிகளே.

இவர்களுக்கு ஏது ‘வீண் வம்பு’ ??

#Nooliban – Dravidian stock Tamilians hate trend against Brahmins take on Taliban

Posted in Uncategorized by realitycheck on July 18, 2021

Imagine hundreds of people spent a beautiful Sunday trending a hate tag. , for Dravidian Stock Tamils it is a passion like sailing, fishing, biking. Yes ! That is the criminal passion the world needs to know about. The elites arent exempt from it. It is even more exciting if the passion is a secret, you have the additional thrill of evading detection.

So Indian Photographer Danish Siddiqui was killed by Taliban bullets in Afghanistan and can you guess what the Dravidan-Stock Tamils did?

Guess?

They coined a new term called Nooliban “நூலிபான்” to refer to Brahmins. Nool நூல் means thread, in this context the ‘sacred thread’ worn by Brahmins. Imagine linking a completely unrelated event to Tamizh Brahmins and then showing that as a badge of the ingenuity of the Dravidian-Tamil race? A passion. That of a criminal mind.

Thousands of tweets from hundreds of accounts all co-ordinated – calling Nooliban worse than the Taliban.

What you are seeing is the frontlines of Idea of India. The Congress party is deep in alliance. Kings India London plays this game too – at a safe distance by providing legitimacy.

Now here is the magic , Twitter Inc., an American social media company which demands me to hand over my identity to leak to insiders ENABLES this open hate campaign in India. They helped trend this NATIONWIDE. This has to be accounted for. They cannot use ignorance of Tamil script as a fig leaf any longer after raking in millions from Tamilnadu campaigns.

Key Dravidian-Tamil accounts SKP Karuna

First this account @skpkaruna deserves a special mention. He is a key key backend anchor in the Dravidian social media scene. Politically connected and runs an engineering college in Tamilnadu. NOT FRINGE. This elite powerful layer provides the guiding rails for the lower classes who generate the hate material. Important.

In high positions those who are call disparagingly Tamilians as “Dumeels” and those who are equal to Talibans in BLOOD LUST and who sport a separate sacred thread (brahmins) it is correct to call them Nooliban. From now on I will also use the term Nooliban.

See here – the clever equivalence ? Is this wicked clever? That we cant catch? That the civilized world cant ever catch? Is that right? the elites Dravidians? You tweet only in Tamizh? Are you a better Tamizh than me ?

First of all Dumeel is only disparaging if YOU think it is. It is just a term like Sanghi or Kaavi or Komiyam which your people use Mr SKP Karuna sir. So would you agree Komiyam Maatu Moolai or Maattu moothiram more than cancels out Dumeel?

கருணா சார் — பிறப்பால் மட்டுமே கீழோன் மேலோன் கிடையாது.. செயலாலும் சிந்தனையாலும் உண்டு. இப்படி பேசுவது, உங்களைப் பெரியோர் என போற்றும் உடன்பிறப்புகளுக்கு இப்படிச் சிந்திக்க வழிக் காட்டுவது மேலா / கீழா? என்ன வகை?

You are merely FEIGNING offence at Dumeel because you want a PRETEXT That is how your mind works feuled by a passion for hatred.

Why bring caste into this? Did anyone talk about your caste or your linguistic identity ? Are we even Tamil ? There are boundaries civilized people need to observe. You are a top tier dravidian stock leader and an educationist running an engineering college. You are attaching a caste identity to a worldwide terrorist organisation. You are accusing the brahmins of BLOOD LUST but that does not make it a fact. It merely makes it your passion to accuse the Brahmins of all kinds of evil under the sun.

Some lesser accounts

These are key accounts with a large number of followers that either create or amplify this campaign.

Selected tweets

The Nooliban campaign is still on going here is a sample of the content. See it is Tamizh – non Tamils should ask their favorite Tamil friend to check if my translations are accurate.

Have you seen a single Paapaan / Paapaathi ( Dravidian nonbrahmin slang for TBrahmin man and women) do Kaavadi or Man Sooru. That is only Nooliban ( WTF?!!)
Babies God only created they say .. then why Oy (the Dravidian-stock use Oy! as a Tamizh Brahmin dog whistle word) .. then why: Oy after doing family planning operation God is not able to create babies. That is only Nooliban ( Genius!! but see it doesnt matter. the passion is to say Nooliban..)
( I Guess no caption needed here )
(Rayapuram Ismail ) When they (Brahmins) get beatings they “will wail come help Hindus.” but when Hindus are thrashed they will say Untouchable Dalit #nooliban

(notice the axis of Dravidian meeting Islamists?)
THEN NOW and FUTURE.. making Nooliban’s (Tamizh Brahmins) cry our Clan Gods are (Annathurai , Periyar , and Kalaignar)

(Makkath Abbas says) “When you see Taliban and Nooliban .. first kill the Nooliban.
(Methagu Chenthil and account we noticed active says) If you put a gun on your shoulder you are TALIBAN if you put a white sacred thread on your shoulder you are NOOLIBAN. (Notice how they switch between Brahminism and Brahmin hate on a dime. PTR Madurai the current Dravidian stock finance minister was the head of the DMK IT cell)
(Jokin Jayapaul – Jokin = Tamil version of Joaquin is a major supporter he says ) In Media Nooliban (Brahmins) work is to create caste and religion fights and then spit venom on Tamilians. Selling lies and hate and fill their stomachs. Rangaraj Pandey and Maalan like that many are on the list (Did you notice how Mr Jokin Jeyapaul turned the tables.?? the entire hate trend was started by Dravidian Stock Tamils and isnt that spewing hate?? – the Dravidian castle where the elite sections of non-brahmin dravidian tamils live is built on this layer of illogical hatred)
The first guy ஆல்தோட்டபூபதி (aal thotta poopathi) has 142K followers !!! He says : Taliban themselves are expressed sorrow at killing of Danish Siddiqui but Noolibans are rejoicing. The second guy (Teakkadai) is kind of an elite – he has a middling D style Tamil language game – he says Nooliban “Awesome coinage”
Unrelated meme – but used in Nooliban trend. It praises PK Sekar Babu (perhaps his group?) PK Sekar Baboo says “Temple jewels we will melt and put gold bar in bank and get interest for department..) The Brahmin at bottom is shown as “You are destroying our lively hood.. we are slowing trying to steal the jewels.. now what of us Oy! ( Reptilian hate as someone said on my TL)

On and on and on

This goes on and on and on. I have a PDF of tweets hundreds of them in various forms demonizing , ridiculing, throwing canards on, defaming Tamil Brahmins are NOOLIBAN and completely diverting or even condoning Taliban.

The elite magic

The magic is not here.

The magic is the Dravidian-stock nonbrahmin ruling elites – they coolly surf these waves of hatred. You cant catch em. Are they the “Man behind the curtain” ? Or is it a case of “Tail wagging the dog”

However if you enfore 153A uniformly OR hold Twitter responsible for this type of content. Dravidian will vanish. The elites will have to come out and bat in their own identity.

Can 303 do this? If not, you wont last. This contagion will spread to other states. Bangalore is top of the list.

/jaihind.

Dravidian-stock Tamils cheering attacks on Indians in South Africa

Posted in Uncategorized by realitycheck on July 17, 2021

Twitter and Facebook are enabling the worst kind of hate messages by Dravidan Stock Tamilians because what they say is in the Tamil script and no one can read it.

I had written about a trend they had started a few days back  #மார்வாடிகளை_பனியாக்களை_புறக்கணிப்போம்  #BoycottMarwadisAndBaniyas see ? Dravidian stock do not exactly tweet classical stuff in the classical language.

The Indian community in South Africa has been targeted in recent violence including threats of massacre and rape as documented in OpIndia.

Can you believe this now ? A section of prominent Dravidians have erupted in joy at the attacks on Indians in South Africa.

I want to chronicle this now so non Tamizh people understand the true nature of the Dravidian messaging. This isnt normal y’all. For this I only took Twitter accounts with significant number of followers. But what is more important to note is the elite Dravidians (read elite Non Brahmins who support Dravidian ideology) keep quiet in agreement.

Lets go.. as usual image in Tamil + my Caption. You can check with your Dravidian-Tamil friend for accuracy.

They came to sell shoes but now they arrested Juma himself. Catching fire and burning the reason is these “Guptas” (see the quotes)
(Senior producer in Kalaignar TV) In South Africa against #Marwadi and Baniya crowd against a massive protest has broken out ( Notice he introduces caste here but South Africans target Indians including Tamilians. – Twitter india empowers Dravidians)
In South Africa how Gupta brothers are like that only in India we have Gujarat Baniyas .. Today in South Africa what is happening tomorrow will happen in India also. The reason for that will be Ambani and Adani only
He Loves it !! ( Indians getting killed in SA)
1. if you give them space to stay they will ask you bed .. they have ran to Dubai .. innocent are getting beaten 2. are they (Marwadis) doing family in SA too? 3. in America also in Gas Station the Americans must grab and chase the Patels.. that day will be a good day.
(Awesome .. a D-Stock responding to Indians getting attacked in SA)
1. In Tamilnadu also North Indians in danger that day isnt far off. marwadis, baniyas if we dont chase out. In Tamilnadu – the Tamil man will become a slave of them. Coming threat let us understand Tamilnadu encroached Hindi-ians against every Tamilian must fight 2. chief, my friends are working in karnataka, maharashtra, if we chase them what about us 3. D-stock replies – if you go there and encroach they will also kick you out, come to coimbatore kumari to see Hindi-ian domination
IN Tamilnadu also like that (South Africa) we should chase out Marwadis and Banias who are here .. then future Tamilnadu will be a self respecting race. If not Tamil race will be only coolies of Seths and Baniyas in about 50 yrs.
WIthout leaving one Marwadi shop they ransacked ( Dravidian-Tamil savoring the attacks)
One of the accounts. @Dravidianwing. 7K followers.

Twitter enables Dravidian-Tamil hate speech , harvested by the elite ruling classes

Upon this type of discourse rests the Dravidian superstructure. If these are not ‘creating enmity among groups of people’ in IPC 153A then nothing is. There in lies the magic of the perpetual motion machine of Dravidian power. A push — then a pull. The so called Southern Internet Media outlets in English are were english wing of the Dravidian ruling elite coalition. A clique of elite wealthy nonbrahmin dravidian-tamil classes who ride the hate surf so to speak.

Understand what is going on.

Document and Chronicle. Collect screenshots.

Share to your non Tamil non Indian friends. They cant evade detection.

Tragic vs Reprehensible

Posted in Uncategorized by realitycheck on July 17, 2021

Now I have stopped commenting on Non Dravidian ‘geo strategic’ or ‘pan India’ matters because I think it is a sign of intellectual inadequacy to talk about convenient things. But the following is something that needs comment.

Journalist Dan Siddiqui was killed in Afghanistan border apparently in a crossfire between Taliban and Afghan forces. Well, he was certainly a good journalist to put himself in that dangerous position, so it is a tragedy he got killed. It was certainly not Indians , particular not Hindu Right Wing Trolls who were even remotely responsible for the killing.

But look at this tweet from Omar Abdullah.

The actual killing is ‘tragic’ but those that killed him are not ‘bastards’ but some RW trolls are ‘beyond reprehensible’ for an event they had not even an indirect connection. How about “Rot in Hell” Taliban? See? That doesnt come. I checked all his tweets for a condemnation of Taliban it wasn’t there.

This is why we should not get involved in matters and personalities aligned to hard identity ideologies whether Islam or Dravidianism. No matter how liberal, sophisticated, and literary they otherwise appear. Learn to spot the patterns and be cautious. They direct their energy outwards towards the infidel even when the tragedy in question is completely of their own making.

Well what about some RW expressing joy?

Why not? These are emotional ordinary people confronted with an offensive line up. The government seems disoriented. No one can claim that Dan Siddiqui was a well wisher of Hindu Right Wing. Furthermore, per Omar’s own tweet these are merely trolls.

Remember , these RW Trolls did not lay a finger on Dan Siddiqui. Islamists did.

As for me, I think the world lost an intrepid journalist. And that is something to be grieved.

More material

“Untimely death” notice Dravidian supremo wont condemn the Taliban. Untimely death is used for an accident.

Calls to violent conflict, the nazi-like Dravidian hate ideology you need to know about

Posted in Uncategorized by realitycheck on July 15, 2021

The following appeared in an editorial in Kudiarasu on 12-06-1948. Kudiarasu was the official newspaper of Dravidian movement published by Mr E.V.Ramasamy (Periyar) himself and which had Mr S. (Kuthoosi) Gurusamy as editor.

The original article excerpts

Article in Kudiarasu 12-06-1948

Now explain to me – what does the preceding call have to do with social justice? It doesnt. Social justice is merely a fig leaf. Almost every issue which defies rational explanation in Tamilnadu can be traced to passions of a criminal mind. The Indian state is incapable of this level of focus and engagement, hence you will see this ideology take root and spread everywhere. The vulnerability of the Indian state is now known.

eThis is a continuing trend to this day. The number one Dravidian ideologue today is Mr Suba Veerapandiyan ; he recently made the same comment ‘ if those who hold grass pick up sword, what will we who hold swords pick up” – he made the video private after I had blogged about it. A continuing theme is ‘நேர நம்மோடு களத்துல மோதவே மாட்டார்கள் – பார்ப்பனர்கள்..’ – you can see this theme everywhere. This means ‘ the tamizh brahmins will never fight us directly ..’

What is the purpose of this call to battle ? A search for a pretext.

First quite obviously this is a bogus charge because it can be made on any group. Can I ask Suba Vee — why Chettiars will not fight with swords against Tamizh Brahmins? See how crude this sounds. Or rather how your MIND has been trained to classify this as crude but I merely substituted one word. That training of your mind is the purpose of the propaganda.

Its purpose is to create a demonization and defamation of the Tamizh Brahmins in order to create an all pervasive climate of hostility leading to indifference. Ring a bell?

I will be updating this post with similar calls to violent conflict from almost the entire Dravidian Pantheon who claim to be self declared representatives of the Non-Brahmin Tamil Elite opinion. Periyar, Annathurai, Kuthoosi, Bharathidasan, now Suba Vee, Karu Palaniappan, Nellai Kannan. I am going to use my hiatus from Twitter to chronicle and classify this material so future generations of dissenters do not have to start from scratch as I had to.

Advocate Raghavachari and the dravidian imperative

Posted in Uncategorized by realitycheck on July 14, 2021

So here is what happened. The Dravidians hate NEET and had promised to get rid of it when voted to power. They won and they constituted a committee to study impact of NEET. This is a non event in my opinion. Mr Karu Nagarajan BJP General Secy of Tamilnadu Unit filed a suit in Madras HIgh Court calling the committee as an attempt to mislead the Tamilnadu students that a NEET ban was coming and hence lulling them into a trap, like the Anitha incident. I personally think this is .. meh.

The Passion

But I also know that deep down the Dravidian imperative plays to their criminal passion groomed and watered over 100 years by anti-Tamil Brahmin ( #ATB) hate material.

The passion to implicate and make some smart alec remarks on Tamizh Brahmin is best illustrated by this atrociously stupid and self defeating aphorism from Mr EV Ramasamy himself and parroted to this date by Mr Karu Palaniappan, Suba Veerapandian and other upper caste Dravidian ideologues. Just observe they have no image of the self no idea of their own they position themselves only with reference to the Tamizh Brahmin !! Then they blame others for stealing their self respect.

Look at the following specimen tweet (with 3.5K likes) from Mr Naveen Mohamadali. Will he accept if Modi just substituted the words and said “What ever the Muslims want we must do the opposite thing” — see ? If I said this, this would be a IPC 153 case. But this one isnt. That is the great Indian exception.

Mr Naveen Mohamedali ( Tamil filmmaker) 14- Jul-2021

Whatever he (the Tamizh Brahmin) is writing against, we must support that. One old man said this then (Mr EVR Periyar)

When I saw the name of the lawyer appearing for Karu Nagarajan my radar went berserk Mr V. Raghavachari was the name. This is a Tamizh Brahmin name. On the government side a putative upper caste dravidian name Shanmugasundaram.

Sheeesh.. this is dirty right? To talk about caste like this. Cant we all be a bit decent and modern Mr RC ?? Cant we talk about merits of the case ?

Sorry that is not how it works in Reality Check land.

The Dravidian structure is BUILT on demonization, defamation, boycott of the Tamizh Brahmin people. This is the reality. No matter what the issue is – it WILL be force fitted into a Tamizh Brahmin canard of conspiracy. The minute I saw that name I made the following tweet

This tweet was on June 29 2021, I say “Nalla maatuku oru soodu” in Tamil that means a good cow only needs to be branded once. The highlighted portion shows the name of Ragavachari and Shanmugasundaram.

and then another tweet. I knew exactly what was going to happen.

I am proved right once again. Yesterday the Madras High Court dismissed the petitions

Mr V. Raghavachari is merely an innocent lawyer for his client. He is probably a very smart one ,but smart like Raghuram Rajan and Aravind Subramanian. Smart in a narrow technical, professional, or academic way but foolish and naive in a broader way.

Reactions

Lets take a look at how the Dravidian backend has reacted. This plays right into the criminal passion of the Dravidian Stock. Images with my translations.

Lets start with Senior Journalist with Kalaignar TV Mr Varavanai Senthil again. Observe the 727 Likes and 152 RT. That would be a reach of a few lakhs.

Varavanai : NEET related AK Rajan committee a court case was started by BJP Karu Nagarajan – the lawyer appearing for him name is V Raghavachari (notice quotes) .. For this a Dravidian stock handle replies “For this a Brahmin will suck c*** of sudran”
More brahmin defamation ; 1) does he have Kudumi (Tuft) or is Tuft removed 2) the case is lost.. nowaways I cant even stand the face of those people (TB) in Tamilnadu they are born and working against Tamilian people 3) Shahul says “He stands behind the door and throws stones a brave man”
If his name is “Veerumandi or Muniyandi” (non brahmin dravidian stock sounding) only we need to be surprised.. Karu Nagarajan is merely a mouthpiece for them (Brahmins)

In the previous tweet, notice how the actual plaintiff Mr Karu Nagarajan is given a pass as a non-brahmin and the blame is laid on V Ragavachari !!

1. karu nagarajan (BJP plaintiff) is only a front face.. he is unable to understand he is a brahmin slave 2) what is purpose of appearing for him court dismissed it 3) Avaal (code for Brahmin) for them Avaal are appearing (hinting that brahmins started this case)
Someone defends the hapless ( and clueless in a core way) advocate. The Drav hits back.. a good person will never appear for unjust cases
The second tweet says ” Ragavaachaari Maamaa shafted ”

In the previous tweet notice the following : Maamaa is a slang word they use for Tamizh Brahmin men.. notice how he does not say Karu Nagarajan shafted” only those with a criminal passion will knowingly speak like this.

Hey Ragavachaari.. Poison Poison.. (followed by some illogical stuff.. not important)

What can be done ? Should Tamizh Brahmins not appear for cases

Should Tamizh Brahmins withdraw from court cases?

As Mr E.V.Ramasamy (Periyar) said in 1962. The best way for Tamizh Brahmins to be acceptable to the nonBrahmins whom the Dravdians claim to represent is to give up their right to vote. That is obviously too much but what can be done is

 1. develop a radical awareness of your self and what kind of ideology you are dealing with.
 2. do not brown nose, schmooze with people of dravidian bent even if they talk about topics like literature, ilayaraaja, cinema etc. Be polite. Watch your back. Anticipate their move. Pick up signals.
 3. you can pre-empt disclaim up front. “look I am only an advocate”
 4. on Dravidian passion issues like NEET be extra careful because remember a FAIL that can be attributed to a Tamizh Brahmin is an even bigger WIN for them. They get to appeal to that criminal passion they seeded in the psyche of the Tamil people.
 5. need more like me. hehe

Just this, my post will have a dampening effect , the surprise element is gone. Just like the very existence of the Anti Defamation League had an effect on Anti Semitic rhetoric. To this extent my intervention is valuable.

Anatomy of a typical Dravidian-Tamil hate campaign this time against Marwadis

Posted in Uncategorized by realitycheck on July 13, 2021

On July 5, 2021. Tamilnadu Police DGP Mr C Sailendra Babu IPS issued a stern warning that speech will be policed strictly and action will be taken when social media speech contains content that ‘create enmity between groups’ referring to IPC Sections 153A.

Herein lies a secret of the Dravidian ideology. The magic that underpins the socio-economic-political superstructure of Tamilnadu. See, defacto these provisions are not applied to Dravidians who are free to promote in the most blood curdling way hatred against groups. Their old target of hatred the Tamizh Brahmin is occasionally supplemented by Marwadis or North Indians. The trick is the same – use a propaganda network to fuel hate message against a group with incessant canards, speculations, stereotypes, accusations then use that churn to promote a ruling class as a saviour group. As MSS Pandian said ‘harvesting the tempest’. It is my contention that if IPC 153 is applied uniformly and by an outside force – then the Dravidian movement loses its foothold instantly.

With that intro behind us, lets look at an anatomy of a typical Dravidian hate campaign.

Today I woke up to the hashtag #மார்வாடிகளை_பனியாக்களை_புறக்கணிப்போம் ( see it is Tamil you cant read : it says “Let us boycott Marwadis and Baniyas ) using a troll army which consists of true believers, content generators , repeaters, and amplifiers the backend elite trend these types of campaigns.

First of all, call to boycott a particular community using a pretext or a canard, should be either illegal or it should induce a saturation wave of disapproval from ‘liberal intelligentsia’ however neither of this happens in Indian transactional jurisprudence called Idea of India. The majesty of the state bows meekly like a coward to even minor threats of organized violence in response to speech. Supplying the excuses justifying its cowardice and derilection of duty.

The perpetual motion machine

So how does the Dravidian machine work so beautifully ? These are the factors :

 1. Usage of Tamil : the discourse and the messaging happens in Tamil only. This means reporting such hate content to social media like Twitter, Facebook, YouTube dont have the effect. Second, non-Tamil Indians do not understand and generally the curiosity factor to find out is missing.
 2. Elite keep at arms length : the hate message substrate has the non-intuitive effect of establishing an elite ruling class. These are few but powerful anchors and rulers in contemporary Tamil non-brahmin society found in the petit-bourgeoisie and the ruling classes. They dont RT or engage directly with these campaigns but do not disapprove either. They cannot disapprove of the very waves that keep them in power. They just watch from the sidelines with a smile marvelling at the beauty of their creation.
 3. Social justice hijack : Hate content starting from the earliest days of the Dravidian movement has sought to hide behind the figleaf of ‘social justice’. What is the difference between reparations and revenge? Why do you need hate messaging for social justice for the downtrodden when there are constitutional and legal provisions for direct equity? The cardinal error of India is to humor social justice claims from privileged classes like the Dravidian Non-Brahmin elites of the justice party. See, if social justice claims come from below they can be addressed by reservations or special economic help, but social justice from above can only be rooted in Hate and Insecurity of being made. Outed.
 4. Speech Exception : Hate speech including implicit and explicit calls to violence against Tamil Brahmins has long been established as an acceptable conduct in Tamilnadu. The #Core principle is against exceptions because if some strain of ideology gets an exception from a general application of law then that ideology will eventually become the King. How do you prosecute a Dravidian hate speaker today if their entire pantheon of leaders like Perliyar, Annathurai, Gurusamy speak in the same manner but many of them have Universities named after them?
 5. Calibration: The real power of such hate speech lies in delivering authority to a ruling elite. In order to do that, the ruling elite must have it under control at all times. It is a push-pull. They push hate messaging from the bottom and then pull in more authority from the top. One can find that many such campaigns hate a spike pattern – they erupt almost on command, peak to a crescendo, and then immediately vanish once the objectives are met. The objective generally is defamation or demonisation of a group, however it can also be to go one up on political opponents. The Pollachi mass rape surge is an example of a spike campaign.

Now lets get back to the campaign today : I had to invest a few hours on this today because the outside world need to knowr

I only considered accounts greater than 500 followers, or those with extreme violence. I translated them into English.

Some key accounts

Mr Varavanai Senthil is a senior journalist with Kalaignar TV. Mr Isai_ is a very senior member of DMK IT wing. Accounts such as these form the intrepid layer of the propaganda with direct connections with the back end.

Here are some tweets with the translations of the trending hashtag ( Lets boycott Marwadis and Baniyas #மார்வாடிகளை_பணியாக்களை_புறக்கணிப்போம்).

The pretext

Hate campaigns always require an immediate pretext. If could be as minor as some slight or insult or even a feeling of being insulted by an individual belonging to the target group. In this case I found the following two pretexts

A tweet exposing a Tiruppur garment factory for only considering Hindi speakers

A tweet used as a pretext .. hate campaigns need an immediate pretext.
Involvement of some North Indian BJP members in the Kongu Nadu (separate state) demand.

Hall of fame

Some samples of the trending campaign today (as we speak Jul-13-2021)

In Coimbatore, those in business are majority north indians. None of them keep proper accounts they dont pay taxes to the Tamilnadu government. Everything is without bill. Therefore Tax Dept through separate official must be appointed for Coimbatore and revenues must be multiplied for government. (appeal to Dravidian Finance MInister PTR Madurai)
From Hindi speaking people shops we will stop buying goods. Any type of business from North Indians we should not have anything to do – we will take this pledge.
Friends. Coimbatore RS Puram (Rathinasapapathy Mudaliar Puram) name change to “Rajasthan Sangh” puram.. do you want this? In Chennai Sowcarpet “Soundaravalli puram” do you want this change? Think. Graphic below says “Tamilnadu business only for Tamilians
Those North Indians living in Tamilnadu , we must revoke their voting rights
Whether it is 10 rupees Pani Poori or 1 Lakh electronics , we should never buy from a Hindi speaker shop. stop. Any type of business dealing we will not have with North Indias let us pledge (Observe the chain copy paste tweet .. you can see the content creators and amplifiers at work)

Here DMK IT Wing Deputy Gen Secy promoting this content on the sly (without the hashtag)

Looks like , Kongu Nadu = Marwadi Pradesh. ( Linking to a FB Post by another Dravidian stock Vaa Manikandan who spreads fear over Marwadi business domination)

Example of deep hate – a pathological variety

The following illustrates the true criminal passion of the Dravidian-Tamil. Watch closely.

an account kind of innocently tweets that he got master health checkup because he crossed 40 and he has do go under a periyar door (–> see the picture .. closely,)
(Did you see the previous picture) This Dravidian-Stock with nearly 5,000 followers takes that picture, crops two hapless north indians waiting at the hospital for treatment and says “In Tamilnadu there appears to be no place where these people are not there” then the #boycottMarwadiBania tag in Tamil
Boycott Tamizh Brahmins (paapaan) also .. ( D stock staying anchored)
In Tamilnadu those doing politics in name of Hindu when they say buy from Hindu shops .. they are only doing that to promote Marwadis and Baniyas ( observe closely how he links the two — you demonize one group and then you link your opponent to that group. This isnt possible without the 153,295 defacto waiver given to Dravidians)
In Coimbatore most of the electronics hardware shops are run by Marwadis. Tiles and Marbles whose control you can investigate. Erode and Salem too they are good numbers ( this is a clip from Facebook, he is saying “clearly explained” .. how? )
From Tamilians derived business Gujaratis and Rajasthanis why? it should go (Notice he used a graphic template to put that slogan “Tamilnadu is turning into Marwadi nadu)

An actual assault

An actual assault and a flawed legal perspective

One of the arguments lawyers use with me in free speech context is “but no one got physically harmed” ? It is a tempting line to take if you ignore that assaults can be verbal too. Here is a slippery slope – how do you quantify the assault while adjudicating whether or not the speech incited?

North Indian Youth gets kickings and beatings

Near Palladam in private apartment complex nearby he was suspiciously observing houses and roaming. The north indian youth was captured by locals? tied to a tree and beaten. This caused commotion in that area. Police investigating.

Now here is the legal threshold issue.

After all just one youth got beaten? Can you jail ALL those who made the incitement speech just because ONE person got thrashed? Was the incitement specific – did it point out Palladam ? or that Apartment or that person? Very similar to Periyars speeches and hundreds of Tamizh Brahmins who were assaulted and their sacred thread and tuft ripped off (Mr EVR himself proudly admitted in his Pattukottai speech)

Indian jurisprudence is underdeveloped but it is because our intellectuals are sold and are found wanting. The #Core principle is clear – UNIFORMITY is the higher principle. If you allow one type of hate speech the equal must be alliowed in the opposite direction. Now I know this is hard to maintain because those in power (like the Dravidians) have prosecutorial discretion and police discretion. That is where the intellingentsia must rain down hard on them and pull the cloak of acceptability.

Now see how how the Dravidians are rejoicing at .. “Hindi speaking dogs “

Every single Hindi speaking dogs we must skin and skin and skin them. . how dare you ask Kondu Nadu. (the graphic shows an incident where a North Indian was thrashed, this Dravidian-Stock handle is exulting at that )

But there are so many Marwadis

For a moment think about it. Imagine if such an open call to enforce a boycott of Muslims and Christians was to be promoted by a ruling party. How do you think the bogus liberal intelligentsia in India and USA and Kings India London will explode! Yet Dravidians are given this freedom, Why? Is it in the national interest to delve deeper ?

Here is a FB Post that has been used as a base material, like a pretext. Written by a dravidian claiming to be Vaa. Manikandan. Let us translate and see what it says.

In Coimbatore, most of electronics, hardwars shops are run by Marwadis only. Tiles, Marbles who controls you can investigate. Erode, Salem good quantity business run by them only. In Tiruppur, the less said the better. In Kongu (W.TN) area in many constituencies North Indians are 5000+ votes. Why that much? In marriages, Beeda Stall and Ice Cream are controlled by them. For politics some AIADMK friends are asking Kongu Nadu for whom they should know. our next generation even if we dont do good, we should not harm.

You can see how absurd this is. The only charges leveled against that group is over representation. Why arent Tamilians able to compete with them despite being in 100% majority and having 100% political and government power. Even when Tamizh Brahmins are expelled to create the first ever 100% non brahmin assembly and parliament delegation. Are Dravidian-Tamils ( I am a Non-Dravidian-Tamil) inferior in some manner? That is the upshot of this. Dravidians also take advantage of the inherent niceness of other people. For example. Bangalore is flooded with Dravidians who migrated there for jobs. (A separate post on what this entails in terms of social churn is for later study). Does any other ruling party talk like this about Muslims, Christians, or Chettiars, Mudaliyars? Do not ignore this Dravidian-Tamil exceptionalism.

Stopping here and why am I supporting Marwadis and Hindis

Now imagine there are hundreds of tweets like this – it is only a few hours. By end of day you can imagine thousands of such tweets all over Twitter. It is a black and white case of 153 — all these must be jailed.

Now, I consider myself as a primary adversary of Dravidian ideology because I happen to belong to a Tamizh group that is the primary target. We have complained about one Dravidian ideologue Mr Karu Palanaiappan known for his hate mongering to Zee TV. He has a show in Zee Tamil. The Marwadis DID NOT RECIPROCATE my support. The Agarwals and Chandras in Zee probably just threw our complaint into the dustbin. And the Sterlite are likely to do business with Dravidians and laugh at me. Then why did I do this long post? I am not supporting the Marwadis as a group here, rather showing the world how a saturation hate campaign can shape group behaviour and by that politics and economy. In this instance they are the target of a hate campaign, hence I am on their side. My primary goal will always be deep study of the Dravidian methods.

My primary aim is to reach the “reasonable individual” not groups behaving strategically.

/Jaihind

Twitter account update

Posted in Uncategorized by realitycheck on July 7, 2021

Guys/Girls. Looks like my twitter account is temporarily locked.

They are demanding my phone number verification to unlock it.

I am not about to do that.

I do not know what might have triggered this , only thing I can think of is I recently used a VPN connection to login. It might also be a case of mass reporting as it has been in the past. In the past, I just had to pass a CAPTCHA to regain access but this time they are asking a phone number verification. Why cant they do an email verification? I have never given them my phone number. I smell something fishy and fitting a certain pattern.

I have reason to believe that at this time given the nature of my content in particular the Dravidian related tweets and the power balance it is prudent to be play safe on the side of security. The messenger is needed for the message. I am led to believe that while Twitter employees have access to the phone number via an internal dashboard but to get the actual logs the employees need to reveal themselves to the company.

I am going to pass for now so the account may remain restricted. I have also opened an account at Koo.

https://www.kooapp.com/profile/realitycheckind

Good news is I have more time to go deeper on this blog. There are a couple of topics I have been putting off for a while now.

Testing embed from Koo


<blockquote class=”embedKoo” kooID=”6cd1c7ac-5493-41dc-8767-c4812b68f4db”> <div id=”embed_koo”> <a href=”https://kooapp.com/profile/realitycheckind”>Reality Check India@realitycheckind</a> <div> emoji testing 😫 tamilkeyboard testing .. கள்ளிக்காட்டு நரி கைகலப்புக்கு அஞ்சா… 😁😁😁 hashtag testing #எவென்_சிந்திச்சான் #அறிவோம்_திராவிடம் </div> </div> </blockquote> https://embed.kooapp.com/embedkoo.js

https://www.kooapp.com/koo/realitycheckind/6cd1c7ac-5493-41dc-8767-c4812b68f4db

lets try this..

Reality Check India@realitycheckind
emoji testing 😫 tamilkeyboard testing .. கள்ளிக்காட்டு நரி கைகலப்புக்கு அஞ்சா… 😁😁😁 hashtag testing #எவென்_சிந்திச்சான் #அறிவோம்_திராவிடம்
https://embed.kooapp.com/embedkoo.js

Editorial in Dravidian official paper on Jews and Tamil Brahmins

Posted in Uncategorized by realitycheck on June 13, 2021

In the southern Indian state of Tamilnadu, the ruling ideology for the past 100 years is called “Dravidian” ideology. The party currently in power the Dravida Munnetra Kazhakam (DMK) is the political wing of this ideology. Their ideological parent is called Dravidar Kazhakam (simply DK). The following editorial appeared in the official periodical of the Dravidian Kazhagam called Viduthalai on 12-6-2021. A publicly distributed periodical this article is in the larger public interest.

The original editorial is freely available online at the official page of Viduthalai http://read.viduthalai.in/3126514/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B2%E0%AF%88-viduthalai/12-06-2021#page/2/2

Translation begins

In the Sangh Parivar Brahmin paper called Dinamalar there was a letter to editor titled “Jews and Brahmins. Full of lies and fiction, this letter alone is proof how they still continue to behave even in 2021. “One piece of rice is enough to judge the whole pot’

The letter is quoted below (italics mine)

In Germany, what Hitler did with the Jewish cleansing, the Tamizh Brahmin cleansing in Tamilnadu is no less then that.

As per Indian law, speaking ill and attacking by spreading canards against any community is against the law. But in Tamilnadu, those in power themselves are doing this offence. The word “Paapaan” itself is deliberate slur, but as a minority community the Tamizh Brahmins are not even opposing that and are accommodating even that. The larger Tamil Hindu community which would protect against this demonization has been split into many groups and many have fallen into the Dravidian magic. Various organizations who will jump to the field to fight for Christians and Muslims right do not bother about Tamizh Brahmins.

They have been protecting Hinduism in Tamil soil from time immemorial. Ancient Kings protected them but todays democratic forces are keen on destroying them. Tamil Brahmins who have lived with dignity, for the last 70 years have been subjected to harmful forces, TBrahmin women are ridiculed in Cinema and in other forms. The dictator Hitler used Jew hatred to deceiving and fooling Germans into consolidating behind him and then he committed atrocities.Similarly Dravidian-Tamil leaders used TamilBrahmin-hatred to distract the Tamil people have used this strategy for a long time. Violent protests against the government, murder for hire, dacoity have they committed such crimes. The Tamizh Brahmins are patriotic people, educated, and god fearing, still they continue to be defamed in various ways. The conspiracy of hate against one group has been going on for long. Please someone step forward to stop it.

The above letter was in the newspaper Dinamalar.

In one way it is correct that Tamizh Brahmins have compared themselves to Jews.

Who are Jews ?

Jews are a group that spread throughout Europe by doing dishonest undertakings they have advertised themselves. Usury money lending, gobbling up lands, financial frauds — they are experts in this.

Even now, “the ghost who came to beg drove out the local ghosts” like this Tamil Proverb. the Jews who came to live jointly with others have now got their own place Palestine and creating untold miseries there.

Like Tamizh Brahmins, the Jews also believe they are divine people and they are very haughty about it.

The only Indian Prime Minster to visit Israel is Narendra Modi only.

Malegaon blast related Shrikanth Pandit sought Israel help only while planning in secret meetings. The close relationship of Israel and Sangh Parivar in Malegaon blast attack has been discovered by Hemanth Karkare in form of evidences.

That is why Brahmins are identifying with Jews and talking like this.

Is what is stated in Dinamalar true? Are Brahmins affected?

Brahmins are merely 5% in Indian population but in Parliament they are 48%, in state legislature they are 36%, in Governor post they are 50%, cabinet secretary 33%, ministerial secretaries 54%, Indian Union chief secretary 67%, in Politics(?) 58.7%, university vice chancellor 51%, supreme court justice 50%, public sector 57%, IAS 72%, IPS 61%, etc etc. This is the state.

They are still not coming to egalitarian state. What is the philosophy of wearing a sacred thread. Is it not to show we are twice born and superior. Can a nonbrahmin alteast be a peon in Sankara Mutt (Kanchi)?

If Subramanian Swamy visits Sankara Mutt (Kanchipuram) he will set equal height to the Sankarachariyar, but if Pon Radhakrishnan visits he will on the floor. Right?

Think about who the paper Dinamalar is batting for.

Instead of calling as Paapaan, what is the purpose of calling as Brahmin? By calling them as Brahmin are they expecting to call nonbrahmins as Shudras (children of Prostitutes) in 2021, are they expecting this?

If he says Shudra, get angry and thrash him. That is the fundamental basis of Self Respect movement’s voice.

Translation ends here

analysis later..

We can discuss about the various strategem used here, such as quoting irrelevant factually wrong numbers deliberately widening the denominator, appeal to passion (sons of prostitutes). I will explain each of these later. The purpose of this post is to merely translate what is being said in the highest ideological levels of Dravidian ideology.

A criminal passion

Posted in Uncategorized by realitycheck on June 5, 2021

When you come face to face with public expressions of malevolence which defy conventional explanations such as difference of opinion or prejudice you know it is time to go a bit deeper. A search into the psychology of the hater will yield the answers. Only by confronting the etiology of hate and the psychological make up of the hater can you start building a proper response. While my primary concern is the Anti-Brahmin or more precisely the Anti-Tamizh-Brahmin (ATB) in the state of Tamilnadu in India, this post is about sharing a well known analytical framework. What is the in the depths of the mind? In the next post, I will describe how these dimensions manifest in the Dravidian ATB individual. This post is about introducing a particularly deep piece of work that already exists in the domain.

Jean-Paul Sartre – The Anti-Semite and Jew

Jean-Paul Sartre is one of the leading lights of the philosophical world known for his contributions to existentialism. A fierce thinker of the kind the world hasnt seen he even refused to accept the Nobel Prize for fear of unconsciously losing his free thinking.

In 1944, shortly after the liberation of Paris from German occupation, some of the French Jews started to pour back into Paris and surroundings. In the wake of this jubilation he was dismayed that hardly anyone in the media was talking about the Jews who had somehow managed to scrape through the nightmare. Was it a fear of angering the Anti-Semite ? This question prompted him to write a profoundly deep essay “Réflexions sur la question juive” later translated to English as “Anti Semite and Jew – An Etiology of Hate“. I have read this multiple times and it stuns me how well it fits as a general psychological analysis framework even outside the specific European war context. I want to share this with my readers here.

This essay is divided into four parts roughly 1) a psycho pathological analysis of the anti-semite 2) the democrat liberal response 3) the authentic and inauthentic Jew and 4) a discussion about the religious locality and zionism. The first part , the psychology of the ant-semite is a spectacular piece of work that still commands influence decades later. That is what I will be focusing on.

A PDF of this essay is available , google for “Anti-Semite and Jew”

The only way to do justice to the essay is to post the whole thing. But here are some relevant excerpts. Once again, I encourage people to read the essay. You WILL thank me later.

Is it a prejudice ? an Idea? an Opinion?

Others [Fakenheim] have pointed out that anti-Semitism is more than just a prejudice, because unlike a genuine prejudice Anti-Semitism does not seem to disappear when knowledge comes on the scene. A pre-judice is a pre-judgment that is like a default position based on incomplete knowledge. An act of prejudice might be you assume someone is incompetent, then he performs well, then that prejudice disappears. Does this ring a bell? There is no FACT or correction you can make to the various antipretexts to help. The pretexts of hate are themselves tenuous and might just be a wilful misinterpretation of events. If it is not a prejudice then what is it?

Here is where Sartre’s genius comes in – he says it is not a prejudice it is not even an opinion such as those that are protected by freedom of speech. Strong words on foreign policy, economics, abortion, social justice, religion, are opinions. Sartre

here we have a case of holding an opinion on the administration of things. But I refuse to characterize as opinion a doctrine that is aimed directly at particular persons and that seeks to suppress their rights or to exterminate them. The Jew whom the anti‐Semite wishes to lay hands upon is not a schematic being defined solely by his function, as under administrative law; or by his status or his acts, as under the Code. He is a Jew, the son of Jews, recognizable by his physique, by the colour of his hair, by his clothing perhaps, and, so they say, by his character. Anti‐Semitism does not fall within the category of ideas protected by the right of free opinion

p 6

If it isnt prejudice,

not is it an idea in the sense of something that can be protected by free speech.

What is it? Sartre calls it a “passion” a “criminal passion”.

Indeed, it is something quite other than an idea. It is first of all a passion. No doubt it can be set forth in the form of a theoretical proposition. The “moderate” anti‐Semite is a courteous man who will tell you quietly: “Personally, I do not detest the Jews. I simply find it preferable, for various reasons, that they should play a lesser part in the activity of the nation.” But a moment later, if you have gained his confidence, he will add with more abandon: “You see, there must be something about the Jews; they upset me physically.

… (Passion) It is an involvement of the mind, but one so deep‐seated and complete that it extends to the physiological realm, as happens in cases of hysteria

p 6

He goes on to build his case that these involvement is not based on experience — a non-Jew has a bad experience at Furrier and hence hates all Jews instead of hating Furriers, a nonJew loses a college spot where there are ten nonJews ahead of him but only the Jews ahead of him cause him to hate all Jews, a young actor without talent who accuses the Jews of keeping him out of key roles, they stack stories and experience such as this to justify their passion . He notes

Far from experience producing his idea of the Jew, it was the latter which explained his experience. If the Jew did not exist, the anti‐Semite would invent him.

p 8

then he goes on to buttress his point saying the actual historical record itself is not as important in front of the anti-semite. You can see the parallel in Tamilnadu Dravidian rhetoric – history does not inform the Anti-Tamizh-Brahmin (ATB) but it is the ATB that informs history. This can be seen by re-interpretation and fabrication in tune with the ATB sensibilities. More on this in my next. For now here is Sartre

therefore the idea of the Jew that one forms for himself which would seem to determine history, not the “historical fact” that produces the idea.

People speak to us also of “social facts,” but if we look at this more closely we shall find the same vicious circle. there are too many Jewish lawyers, someone says. But is there any complaint that there are too many Norman lawyers?

Choosing to think wrongly. A thirst for impenetrability

One of the most brilliant lines come next. Now the basis for the hate is on specious and thus tenuous ground. The reasoning defies logic, but the question is “How can anyone choose to think wrongly?” I ask this during so many interactions with ATB. Sartre, explains that there is a longing for impenetrability. A solid mass like a rock that is impenetrable. The passion is a lifestyle choice, the Anti-Semite chooses to be impenetrable by not entering the plane of logic. Sartre

How can one choose to reason falsely? It is because of a longing for impenetrability. The rational man groans as he gropes for the truth; he knows that his reasoning is no more than tentative, that other considerations may supervene to cast doubt on it. He never sees very clearly where he is going; he is “open”; he may even appear to be hesitant. But there are people who are attracted by the durability of a stone. They wish to be massive and impenetrable; they wish not to change. Where, indeed, would change take them? We have here a basic fear of oneself and of truth. What frightens them is not the content of truth, of which they have no conception, but the form itself of truth, that thing of indefinite approximation.

..

Trying to reason and debate with the Anti

How does talking to an Anti-Semite by means of reason and debate. Do they believe in words and reason? Here is Sartre.. I find it stunning how directly it applies to the ATBs who come forward to defend their point of view. How brilliant is Sartre that he could develop this psycho analytical model that applies so well to a completely different setting. Because it is the psychology of passion. Here is how trying to reason with a Anti-Semite will be

If out of courtesy he consents for a moment to defend his point of view, he lends himself but does not give himself. He tries simply to project his intuitive certainty onto the plane of discourse. I mentioned awhile back some remarks by anti‐Semites, all of them absurd: “I hate Jews because they make servants insubordinate, because a Jewish furrier robbed me, etc.” Never believe that anti‐ Semites are completely unaware of the absurdity of their replies. They know that their remarks are frivolous, open to challenge. But they are amusing themselves, for it is their adversary who is obliged to use words responsibly, since he believes in words. The anti‐Semites have the right to play. They even like to play with discourse for, by giving ridiculous reasons, they discredit the seriousness of their interlocutors. They delight in acting in bad faith, since they seek not to persuade by sound argument but to intimidate and disconcert. If you press them too closely, they will abruptly fall silent, loftily indicating by some phrase that the time for argument is past.

p 13

The Anti-Semite and indeed the ATB is a terrifying person, everyday people want to assuage his anger and make peace. They dont know the depths or the lengths or the violence potential that underlies this hate. It is possible for someone to go so far out in hate speech without being backed by violence potential? It is like people fear the madman because they dont want to test him. What if he has nothing to lose? The political benefits of Anti-Semitism can be explained psychologically. Another question is how is a group made to hate another group? The answer lies in the psychology of persuation. Through an incessant bombardment of canards and defamation and elevating such demagogues to very high levels such as textbooks and universities and landmarks, masses can be persuaded. The Jewish issue with Christ is just one such mechanism. There is a general mass psychology at play here. This is from a recent book by Amos Kiewe (The Rhetoric of Anti-Semitism)

Mass psychology persuasion offering yourself as the Anti of the Undesirable

It is possible to see how by attributing the opposing view to community, then maintaining a barrage of defamation of that community, you can gain political power by simply persuading the public to support the NOT-community. The non-demonized. This strategy is crude but works spectacularly in low grade societies. This is in fact the trump card of the ATB (Dravidians) – they just have to link any issue to Tamizh-Brahmins and go to the people and persuade them to adopt the stand that is the opposite, i.e, their own stand.

Feeling of oneness. For the few hours the anti-semites or ATB meet in their halls and pour venom on the other. For those few minutes the King and the Pauper are in unison. It is mostly found in the petty-bourgeoisie .. in our context middle class white collar. For the truly elite, they have better things to do since they are the ultimate beneficiaries anyway. They can even feed the beast and play the property games.

Thus I would call anti‐Semitism a poor man’s snobbery. And in fact it would appear that the rich for the most part exploit this passion for their own uses rather than abandon themselves to it — they have better things to do. It is propagated mainly among the middle classes, because they possess neither land nor house nor castle, having only some ready cash and a few securities in the bank. It was not by chance that the petty bourgeoisie of Germany was anti‐Semitic in 1925. The principal concern of this “white‐ collar proletariat” was to distinguish itself from the real proletariat.

The Jew is absolutely necessary to the Anti-Semite, if some really powerful Jew is no where to be found he will simply elevate the ones of far lower stature , because .. lets see how Sartre puts is.

To this end he finds the existence of the Jew absolutely necessary Otherwise to whom would he be superior? Indeed, it is vis‐à‐vis the Jew and the Jew alone that the anti‐Semite realizes that he has rights. If by some miracle all the Jews were exterminated as he wishes, he would find himself nothing but a concierge or a shopkeeper in a strongly hierarchical society in which the quality of “true Frenchman” would be at a low valuation, because everyone would possess it. He would lose his sense of rights over the country because no one would any longer contest them, and that profound equality which brings him close to the nobleman and the man of wealth would disappear all of a sudden, for it is primarily negative.

Anti-Semitism is not to be found among the workers, but ironically among the very same parasite professions.

The majority of the anti‐Semites, on the contrary, belongs to the middle class, that is, among men who have a level of life equal or superior to that of the Jews, or, if you prefer, among the “non‐producers” (employers, merchants, distributors, members of the liberal professions, parasites). The bourgeois in fact does not produce: he directs, administers, distributes, buys, sells.

Raising the temperature against the common enemy as a uniting function

Sartre, notes that political action cannot be directed against individuals. I suspect this means that you cannot bring a civil defamation case against a passionate hater who expression is artistic freedom by penning a caricature, an obscene representation of women of the hated group, taking rudely etc. It is the crowd, the mass. Even if you punished one, that would be of a low quality when there are hundreds who will use that as proof of why their passion is even more required. There is also political gains to be had. The temperature of anti-semitic rhetoric can be adjusted to compensate for the presence of class or caste differences. The higher the temperature the more closer the Lord and his Servants are united against the common enemy.

We have demonstrated that anti‐Semitism is a passionate effort to realize a national union against the division of society into classes. It is an attempt to suppress the fragmentation of the community into groups hostile to one another by carrying common passions to such a temperature that they cause barriers to dissolve. Yet divisions continue to exist, since their economic and social causes have not been touched; an attempt is made to lump them all together into a single one — distinctions between rich and poor, 107between labouring and owning classes, between legal powers and occult powers, between city‐dwellers and country‐dwellers, etc., etc. — they are all summed up in the distinction between Jew and non‐Jew. This means that anti‐Semitism is a mythical, bourgeois representation of the class struggle, and that it could not exist in a classless society.

Do you see the similarity here? If you removed the ATB rhetoric you will just be a serf and your leader will be the owner. Because that hasnt disappeared at all. Why would you otherwise bother about 3% or 5% when you have a classless 95%?

In the very depths of his heart, a criminal

The final analysis is of Passion, a Passion of Hate. That which is chosen of their own free will. They decide for themselves to think, argue, and reason wrongly. They are willing to accept the humiliation of being caught out. They want the annihilation. Hence Sartre terms Anti-Semitism as not a prejudice, an idea, or an opinion but a passion. A criminal passion. He doesnt create any thing new even though he has it within himself to do so in a snap. He seeks only to clense what exists. What else can explain the Dravidian failure to simply solve to a great extent the ritualism by creating their own temples and own liturgies ? This is how Sarte explains

A destroyer in function, a sadist with a pure heart, the anti‐ Semite is, in the very depths of his heart, a criminal. What he wishes, what he prepares, is the death of the Jew. To be sure, not all the enemies of the Jew demand his death openly, but the measures they propose — all of which aim at his abasement, at his humiliation, at his banishment— are substitutes for that assassination which they meditate within themselves. They are symbolic murders. Only, the anti‐Semite has his conscience on his side: he is a criminal in a good cause. It is not his fault, surely, if his mission is to extirpate Evil by doing Evil. The real France has delegated to him the powers of her High Court of Justice. No doubt he does not have occasion every day to make use of them, but we should not be misled on that account. These sudden fits of anger which seize him, these thundering diatribes which he hurls at the “Yids” are so many capital executions. The anti‐Semite has chosen to be a criminal, and a criminal pure of heart.

The mild ones , the elites

Okay so the profile of the Anti-Semite is now complete. But that person is not everyone. Passion is a spectrum, those with such real passion are the true believers who will be few. Those are the vanguard elements. What about everyday nonJew people ? Those who do regular jobs, are not particulary offensive, nor inoffensive, at home with the hard Anti-Semite in a flippant sort of way. This NonJew is described perfectly by Sartre – the are not persons at all. And as second-hand anti-Semites. They can drop in an instant and turn into an aggressive personality.

If some of those who readily assert that they detest the Jews do not recognize them‐ selves in it, it is because in actual fact they do not detest the Jews. They don’t love them either. While they would not do them the least harm, they would not raise their little fingers to protect them from violence. They are not anti‐ Semites. They are not anything; they are not persons. Since it is necessary to appear to be something, they make themselves into an echo, a murmur, and, without thinking of evil‐without thinking of anything ‐they go about repeating learned formulas which give them the right of entry to certain drawing rooms. Thus they know the delights of being nothing but an empty noise, of having their heads filled with an enormous affirmation which they find all the more respectable because they have borrowed it. Anti‐Semitism is only, a justification for their existence. Their futility is such that they will eagerly abandon this justification for any other, provided that the latter be more “distinguished.”‘ For anti‐Semitism is distinguished, as are all the manifestations of a collective and irrational soul which seek to create an occult and conservative France. It seems to all these featherbrains that by repeating with eager emulation the statement that the Jew is harmful to the country they are performing a rite of initiation which admits them to the fireside of social warmth and energy.

The second hand anti-semites draw on the energy to gain a personality for themselves. Or to have that latent snarling aggression.

It permits them to put on the externals of passion and, as has been fashionable since the Romantic movement, to confuse this with personality. These second‐ hand anti‐Semites can provide themselves at little cost with an aggressive personality. One of my friends often used to tell me about an elderly cousin of his who came to dine with his family and about whom they said, with a certain air: “Jules can’t abide the English.” My friend doesn’t recall that they, ever said anything else about Cousin Jules. But that was enough.

Conclusion

Time to wrap up this long post. I have not done justice to Sartre in the places where I tried to rephrase him. You need to read the entire essay for yourselves. There is a certain contextual element here that makes it all the more relevant for Tamizh Brahmins in particular to be aware of this work , but all others should do well to read it. Any society in which such a strong element of hatred exists in the mainstream, that society cannot have rational discourse. All choices and debates can be easily shouted down by the ANTI group by liking it to the primary demonized group.

I just covered 30% of the essay here. The other part which I found fascinating was the description of the Inauthentic Jew. A Jew who sheds his image to conform to the anti-semitism. Sartre calls it ‘avenues of escape’ but exhorts the Jew to ask exactly what it is that he is running from?

More on this soon.